20e Valentijn Vaccinatiesymposium – Vaccinatie in tijden van COVID19

De editie van het symposium van 11 februari 2022 is verplaatst naar 29 april 2022!!


Save the date

The volgende editie gaat door op 29 april 2022.

Waarom

Om alle vaccinatoren in Vlaanderen jaarlijks/regelmatig te informeren over nieuwe kennis rond vaccinatie en over introductie van nieuwe vaccins in België en in Vlaanderen. Het symposium werd voor de eerste keer georganiseerd in 2003, op Valentijnsdag.

Organisatie

Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (UAntwerpen) en het Agentschap Zorg en Gezondheid engageren zich om dit jaarlijks te organiseren.

Doelgroep

Het symposium richt zich tot allen die (om) vaccins geven, zowel artsen als verpleegkundigen als mensen betrokken bij het (lokale) beleid. Vorige edities werden niet enkel bijgewoond door medisch personeel van schoolgeneeskunde en Kind & Gezin, maar ook door huisartsen, pediaters, arbeidsgeneeskundigen en niet-clinici die actief zijn rond vaccinaties.

Feedback

Het publiek apprecieert de goed onderbouwde voordrachten, de antwoorden op vragen en de mogelijkheid tot interactie, en ook de onafhankelijke instelling. Dit symposium is een unieke gelegenheid om wetenschap en praktijk zo nauw verbonden aangereikt te krijgen.

Inhoud

Het programma omvat actuele thema’s en blikt vooruit naar de Europese Vaccinatieweek. Daarnaast organiseren we vraag- en antwoordsessies zodat het publiek mee het programma stuurt en specifieke oplossingen krijgt op vaak zeer praktische vragen of situaties i.v.m. recent geïntroduceerde of lang gebruikte vaccins, hun indicatie en toedieningsschema, Vaccinnet, en beleidsonderwerpen. Hiervoor wordt telkens met een panel van vaccin-experten uit de verschillende Vlaamse universiteiten samengewerkt.

VOOR MEER INFORMATIE EN REGISTRATIE: KLIK HIER