MEMBER NEWS: Vers geld voor Luiks kankervaccin

Het Belgisch-Franse biotechbedrijf PDC*line Pharma krijgt een nieuwe kapitaalinjectie van 17,5 miljoen euro, vooral voor tests met een kandidaat-vaccin tegen longkanker.

BRON: De Tijd-07 Dec 2021-Pg.14

Het in Luik gevestigde PDC*line Pharma werkt aan een innovatieve vorm van immuuntherapie tegen kanker, gebaseerd op plasmacytoide dendritische cellen (PDC), een onderdeel van het afweersysteem van het lichaam.

De technologie kan voor elk type kanker worden ingezet, maar het bedrijf focust op huid- en longkanker. Het verse geld dient voor verdere tests van het kandidaat-vaccin van PDC*line Pharma tegen longkanker, met de naam PDC*lung01. Die zitten nog maar in de beginfase. Toch sloot het bedrijf al in 2019 een licentie­akkoord met een Zuid-Koreaanse partner voor de ontwikkeling en commercialisering ervan.

PDC*line Pharma kreeg ook al Zuid-Koreaanse financiële steun, onder meer bij de kapitaalronde vorig jaar van 20 miljoen euro. Ook nu komt een deel van het geld van Zuid-Koreaanse investeringsfondsen. Korea Investment Partners leidt de nieuwe kapitaalronde, die bestaat uit een kapitaalverhoging van 11,8 miljoen euro en een lening van 5,7 miljoen.

Die lening komt van het Waals Gewest. Voor de kapitaalverhoging tekenen behalve de Koreaanse partijen (andere) bestaande investeerders zoals de federale overheidsholding FPIM, Noshaq, Sambrinvest en SRIW, de Waalse gewestelijke investeringsmaatschappij. PDC*line Pharma haalde alles bij elkaar al ruim 50 miljoen euro op. BB

Press Release EN_PDCline B2 Funding