Speerpuntclusters

Innovern en ondernemen

Innovern en ondernemen

De speerpuntclusters omvatten de grote innovatieve domeinen, die in de toekomst economisch het verschil kunnen en zullen maken, zowel naar werkgelegenheid als naar toegevoegde waarde. Voor de selectie van die clusters kan men zich baseren op de studies van onder andere de VRWI. De speerpuntclusters zullen vanuit de overheid ondersteund worden voor een periode van 10 jaar. Hun rol is het samenbrengen van spelers en op zoek gaan naar interessante samenwerkingsopportuniteiten, ontwikkelingen en internationale linken. De clusterorganisaties kunnen projecten indienen en activiteiten organiseren, die dan op hun beurt kunnen rekenen op steun vanuit de Vlaamse overheid.

Key dates:
Submission start date: to be expected
Submission deadline: –

More info: Click here