Startschot van de klinische studie naar celtherapie met mRNA voor kinderen met agressieve hersen- en hersenstamkanker

Elk jaar krijgen ongeveer 20 kinderen in België en Nederland de diagnose van hooggradig glioom of ponsglioom, twee nog steeds moeilijk te behandelen agressieve vormen van kanker in de hersenen en hersenstam. Om in te zetten op betere overlevingskansen voor deze patiënten, gaat het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) van start met een klinische studie met een therapeutisch vaccin tegen deze kankers.

De voorbije decennia is kankerbehandeling bij kinderen met rasse schreden vooruitgegaan, waardoor het gemiddelde genezingspercentage momenteel rond 80% ligt. Er zijn echter agressieve vormen van kanker die tot op vandaag lastig of niet te genezen zijn. Voor bepaalde hersentumoren (hooggradige gliomen) en hersenstamtumoren (ponsgliomen) zijn de overlevingskansen uitermate klein. Gezien de hoge nood aan nieuwe en verbeterde behandelingsopties, heeft UZA een nieuwe klinische studie uitgewerkt voor de behandeling van dit type kankers met gepersonaliseerde immuuntherapie die met steun van Kom op tegen Kanker, Stichting Semmy, Olivia Hendrickx Research Fund en de UZA Foundation wordt mogelijk gemaakt.

Gepersonaliseerde celtherapie als kankerbehandeling
Het UZA en de Universiteit Antwerpen doen al meer dan 2 decennia wetenschappelijk onderzoek naar celgebaseerde immuuntherapie als behandeling tegen kanker. Inmiddels is er een experimenteel therapeutisch vaccin ontwikkeld op basis van lichaamseigen immuuncellen en mRNA (dit is de boodschap om genetische informatie om te zetten in een signaal). Met dit vaccin wordt het eigen immuunsysteem getraind om kankercellen te herkennen en te doden. Deze experimentele behandeling wordt sinds 2005 uitgebreid geëvalueerd in klinische studies voor volwassen patiënten met verschillende vormen van kanker, waaronder agressieve hersentumoren. Uit belovende resultaten van deze studies, leerden we dat deze vaccins goed verdragen worden (reacties zoals huiduitslag, jeuk of koorts komen wel eens voor) en verzamelden we de nodige wetenschappelijke argumenten om nu verder te bestuderen of  deze gepersonaliseerde immuuntherapie, als aanvulling op de huidige kankerbehandelingen, een meerwaarde kan bieden voor kinderen met hersen- of hersenstamkanker.

Lees het volledige artikel hier.

Bron: UZA Foundation (2021, 7 september). ‘Startschot van de klinische studie naar celtherapie met mRNA voor kinderen met agressieve hersen- en hersenstamkanker’, UZA Foundation. Geraadpleegd van https://bit.ly/2Vwt7BZ.